Консултации

  сергей профил От скоро в сайта се предлага и услугата индивидуална Skype консултация. Тя се извършва от моя колега Сергей.

   Консултацията е от вид едно на едно и това е най-ефикасния начин за вникване в проблема и следователно неговото разрешаване. 

   Начина по който протича една консултация е в рамките на около час, час и половина, където ти излагаш конкретен въпрос или проблем, който те интересува и след това на база на знанията и опита на консултиращия се предлага най-доброто решение на случая ти.

 След което ти се дават определни упражнения (нещо като домашно), което трябва да изпълниш през следващите 1 до 2 месеца.

   Когато си готов споделяш заявения от теб резултат и евентуално, ако е необходима преминаваш и втора консултация.

   Най-важното за нас е твоя резултат, а не шаблонното заучаване на различни техники. 

   Сергей ще се постарае максимално, за да осъзнаете това, което в момента може би ти убягва.

   Неговият опит като съблазнител и консултант вече повече от десет години показва, че на всички въпроси ще бъдат дадени отговори. 

   Ако избереш той да помогне и на теб, то резултатът ще е неизбежен.

   Той е експерт, който може да ти помогне в решението на проблеми свързани със съблазняване, изграждане и поддържане на отношения, личностно развитие, създаване на социални връзки и позиции в соациални групи и обществото.

*Ограничение: 

   За съжаление в момента той има ограничено време и не може да работи с повече от един човек на седмица. Или най-много трима на месец.

*Каква е цената: 
   Една индивидуална консултацията в рамките на един астрономически час до един час и половина струва 100 лв. или две консултации за 150 лв.

В нея се включва един час консултиране, както и отговори по имейл на впоследствие възникнали въпроси.

Ако смяташ, че това е начина за решаването на твоя проблем, то попълни по-долния формуляр.